Şcoala de toamnă "Nanotehnologii și inginerie biomedicală 2019"

22.08.2019

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin "Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning", acord de grant nr. 810652, organizează prima Şcoală de toamnă în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate.

Acest evenimeint oferă oportunitate inedită tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi actualiza cunoştinţele în aceste domenii. Prelegerile vor fi prezentate de profesori şi cercetători din partea organizaţiilor partenere ale proiectului, cât și alte instituții reprezentative, printre care Hannover Medical School (Germania), Bristol University (Marea Britanie), Shizuoka University (Japonia), Universitatea Tehnică a Moldovei (Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor), Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie din Moldova “N. Testemițanu”.

Şcoala de toamnă se adresează doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi tinerilor cercetători care studiază fizica corpului solid, electronica, microelectronica şi nanoelectronica, ingineria biomedicală, biologia, medicina sau domeniile conexe, din cadrul organizaţiilor de cercetare, IMM-urilor şi companiilor industriale. Toți studenții școlii de toamnă vor primi certificate de participare.

Subiectele principale

  • Introducere în bioinginerie
  • Nanotehnologii în biomedicină
  • Biomateriale şi biocompatibilitate
  • Bioingineria ţesuturilor şi organelor
  • Nano-optoelectronică și nanofotonică
  • Plasmonica pentru senzori biochimici

Programul Școlii de toamnă disponibil AICI

Școala de toamnă va avea loc pe 14-17 septembrie la Universitatea Tehnică a Moldovei. Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Participarea este gratuită.

Pentru a participa, vă rugăm să completați Formularul de participare și CV și să le expediați la adresa [email protected] până la 10 septembrie. 

Anunțul privind Școala de toamnă, disponibil AICI