Şcoala de vară "Inovații în nanomedicină"

18.05.2022

Care este rolul științei fundamentale în dezvoltarea durabilă a societății? Ce este Nanotehnologia? Ce fel de senzori pot fi creați în baza nanomaterialelor?  De unde vine nanobiomedicina? Ce este ingineria tisulară? Ce înseamnă protecția proprietății intelectuale în domeniul științelor aplicate? Cum se realizează transferul de tehnologie?

Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, vă invităm la Școala de vară "Inovații în nanomedicină" în perioada 3-6 iulie 2022. Evenimentul este destinat doctoranzilor, studenților și liceenilor pasionați de știință și tehnologie. Prelegerile vor fi susținute în limbile română și engleză.

Termenul-limită pentru completarea formularului a fost prelungit - 27 iunie 2022!

Prelegerile vor fi prezentate de profesori şi cercetători de peste hotare, printre care Hannover Medical School (Germania), Bristol University (Marea Britanie), Joint Resarch Center (Italia), Royal Institute of Techology (Suedia), Shizuoka University (Japonia), Institutul de Microtehnologii București (Romania), cât și instituții reprezentative din țară, precum Universitatea Tehnică a Moldovei, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” ș.a.

Agenda preliminară include următoarele subiecte:

  • Nanotehnologia și nanomateriale noi
  • Metode de fabricare și de caracterizare a nanomaterialelor
  • Tendințele dezvoltării nanoelectronicii, sensori și sinapse artificiale
  • Nanomedicina și biosensorii
  • Ingineria tisulară și organele artificiale
  • Proprietatea intelectuală în domeniul științei
  • Transferul de tehnologie și bunele practici de fabricație inovațională la întreprinderi
  • Vizita în laboratoarele de cercetare

Pentru a participa la școala de vară, completați FORMULARUL ONLINE.


Școala de vară este organizată în cadrul proiectului Orizont 2020 NanoMedTwin "Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning", acord de grant nr. 810652.