Curs de instruire "Transfer tehnologic și protecția proprietății intelectuale"

07.09.2020

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin "Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning", acord de grant nr. 810652, organizează un curs de instruire în domeniile transfer tehnologic, protecția proprietății intelectuale și știința deschisă. Durata cursului este de 60 de ore.

Acest eveniment oferă oportunitate inedită tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a acumula cunoştinţe în aceste domenii. Prelegerile vor fi prezentate de experți din cadrul Institutului Economiei de Piață, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Toți cursanții  vor primi certificate de participare. Cei mai buni cursanți vor avea posibilitatea să facă stagiere în una dintre organizațiile partenere ale proiectului NanoMedTwin: Institutul Regal de Tehnologie (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Hannover Medical School (Germania) sau Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Italia).

Subiectele principale

  • Protecția proprietății intelectuale
  • Mărci și copyright
  • Invențiile
  • Transfer tehnologic
  • Managementul inovațiilor
  • Știința deschisă
  • Managementul datelor de cercetare
  • Acces deschis și comunicarea științifică

Cursurile se vor desfășura ONLINE, în zilele de joi (18.00 – 20.00) și sâmbătă (9.00 – 12.00), începând cu 01 octombrie 2020.

Pentru a participa la cursul de instruire, completați formularul de înregistrare  și transmiteți-l la [email protected]

Termen limită pentru depunerea cererilor de participare – 20 septembrie 2020